Copyl Logo

Effektivare team genom bättre planering


Få kontroll på hela verksamheten med smarta planeringsverktyg från Copyl.

Styrelseportal : Unikt verktyg för styrelsen att planera och följa upp företaget

Unika funktioner i Copyls styrelseportal

 • Fokusområden, målsättning, aktiviteter och uppföljning
 • Mötesbokare, stöd för digitala möten, protokoll etc
 • Digital signering av protokoll och andra dokument
 • Valberedning och omröstningssystem
 • Datarum och tillgång till avtalshanteringen
Unik funktionalitet i Copyls styrelseportal

Avtalshantering : Ger dig full koll på alla förlängningar och uppsägningar

Funktioner i avtalshanteringssystemet

 • Larm innan avtalet når brytdatum
 • Digitala signaturer
 • Statistik per avtalstyp, leverantör, kund etc
 • Skapa ärenden från ett avtal, t ex "Förhandla pris"
 • Ge rättigheter till andra användare på avtalsnivå
 • AI analyserar dokumentet efter information som blir sökbar
Copyls avtalshantering ger dig full koll på alla avtal

Senaste nytt

Så här använder du mobilen på fältet

Så här använder du mobilen på fältet

Alla Copyl-användare kan använda den här funktionen även om den är mest optimerad för planering av städuppdrag och hemstjänst. Man behöver ingen mobilapp för att använda Copyl i mobiltelefonen. Utförarna kan använda mobil eller surfplatta på fältet för att starta, avsluta och markera ett ärende som ”kan ej leverera”. Det går också att klicka på …

Så här gör du för att kunna hoppa enkelt mellan olika bolag i Copyl

Så här gör du för att kunna hoppa enkelt mellan olika bolag i Copyl

Om du som jag är involverad i flera olika bolag och föreningar så vill jag tipsa om funktionen som gör det supersmidigt att hoppa mellan olika bolag i Copyl, utan att logga ut och in. Så här får du tillgång till annan organisation i Copyl Du behöver bjuda in ditt användarkonto som du vill använda …

Lägg till elektroniska signaturer till ett avtal

Lägg till elektroniska signaturer till ett avtal

Det är enkelt att lägga till en elektronisk signatur till ett avtal i Copyls Avtalshantering. Alla parter sparar tid och avtalets publika sida går alltid att komma åt för alla parter i avtalet. Fördelarna med digital signatur Istället för att skapa dokument som ska skapas, skrivas ut, signeras och skickas med post eller e-post fram …

Riskhantering : Fånga in risker och planera insatser som motverkar dem

Identifiera och klassificera risker

 • Alla typer av risker, tex projekt, finansiella, arbetsmiljö etc
 • Dela ut rättigheter så alla kan ge förslag på risker
 • Snabb överblick över riskläget med heatmaps

Planera och följ upp åtgärder

 • Skapa ärenden och följ upp status på dem
 • Incident- och avvikelserapportering
 • Automatisk uppföljning av varje risk
Copyls riskhantering hjälper er att identifiera och hantera alla typer av risker i organisationen

Integrationsplattform : Integrera alla it-tjänster enkelt och snabbt

Kontakta oss för att få en gratis demo av integrationsplattformen

Budget : Samla in alla intäkter och kostnader från alla moduler i Copyl

Skapa egna budgetar

 • Huvudbudgeten ackumuleras av alla delbudgetar
 • Resultat-, balans- och likviditetsbudgetar

Copyl fyller automatiskt på budget och utfall

 • Avtalshanteringen i Copyl skapar intäkter och kostnader
 • Tidrapporteringen uppdaterar budgeten
 • Styrelsen får automatiskt tillgång till budgetarna
Copyls budgetsystem ger er möjlighet att simulera olika finansiella situationer

Fler nyheter

Hur du skriver ut omsorgsuppdrag

Hur du skriver ut omsorgsuppdrag

När du har tidsplanerat era uppdrag inom omsorgen så finns det en smart utskriftsfunktion som gör att era utförare på fältet inte måste ha en telefon med Copyl för veta vad som ska utföras hos kunden. Den här funktionen är också en bra backup att använda även om man använder Copyl i telefonen ute på …

Sommarens stora release är släppt

Sommarens stora release är släppt

Med över 100 åtgärder är det en av de största releaserna vi har gjort på en gång. Ofta släpper vi en ny release varje dag men nu har vi ändrat så pass mycket att vi har väntat tills allt blev klart.Här är några av de största förändringarna i version 2.2: Nya produktsidor Vi vill ge …

Nyhet! Planera direkt från ärendet

Nyhet! Planera direkt från ärendet

Du kan planera ärendet direkt.

Vanliga frågor och svar

Vad är Copyl?

Copyl är ett svenskt, webbaserat planeringssystem för stora och små företag. Det finns moduler för resursplanering, avtalshantering, styrelseportal, integrationsplattform, riskhantering, budget m.fl. Du väljer själv vilken funktionalitet ni behöver.

Vad kostar Copyl?

Alla moduler i Copyl har en för-alltid-gratis-version. För de versioner av moduler som har en kostnad så baseras de vanligvis per användare och månad. Vid årsbetalning får man 17% rabatt, dvs 2 månader gratis per år. En del har en fast avgift oavsett antalet användare, tex Premiumversionen av Mötesbokaren.

Varför ska vi använda Copyl?

Copyl har mycket bredare funktionalitet än andra programvaror på nätet (SaaS) så ni får färre system att hantera och lägre kostnader. Copyl har ett integrationsverktyg för att koppla ihop alla era programvaror/tjänster. Vi har också en mycket lägre kostnad per användare än våra konkurrenter på många av våra moduler.

Hur ofta uppdateras Copyl?

Vi gör ofta flera releaser varje dag. Du ser senaste versionsnumret längst ned på sidan, under logotypen.

Har du fler frågor?

Kontakta oss så hjälper vi dig med alla dina frågor.


Från starten 2011 har vi fått förtroendet av tusentals användare som använder Copyl dagligen

Vi har hjälpt våra kunder planera och följa upp miljontals timmar. Vår första kund, Samhall, använder Copyl än idag för att planera sin personal på olika typer av uppdrag.

Samhall använder Copyl för att planera deras resurser

xs
sm
md
lg
xl